Selasa, Jun 20, 2017

INTERAKSI ANTARA TAMADUN DAN KESANNYA.


Pengenalan

Setiap tamadun yang muncul mempunyai sifat-sifat, pencapaian serta keunikan yang tersendiri. Namun demikian ada juga tamadun yang tertutup dan tidak menerima pengaruh luar, namum masih juga berkembang dan berjaya membentuk serta menemui kemajuan tamadun itu. Interaksi antara tamadun akan memberi beberapa kesan dalam tamadun berkenaan samada kesan negatif atau kesan positif. Kewujudan interaksi ini kerana semua tamadun mengamalkan sikap tolaransi yang tinggi serta saling hormat menghormati sesama tamadun. Sifat-sifat yang baik itu akan membuka ruang percambahan fikiran dan budaya serta memperkayakan lagi tamadun berkenaan dalam pelbagai aspek kemajuan.


Kesan Positif

Semasa kemunculan Islam di tanah Arab, berlaku interaksi antara Yahudi dengan Kristian. Interaksi ini telah mewujudkan kesan positif, sebagai contoh dalam Perlembagaan Madinah  ( Shahifah Madinah ) yang digubal oleh Nabi Muhamad saw telah memberi hak-hak dan perlindungan kepada penganut agama Yahudi dan Kristian. Mereka telah diberi hak dan kebebasan untuk mengamalkan amalan tuntutan agama masing-masing tanpa sebarang gangguan daripada masyarakat sekitarnya, baik dari Rasulullah saw atau umat Islam lainnya. Hal yang sama telah diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam zaman Khulafa al-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah dan kerajaan-kerajaan Islam di India.

Malah dalam beberapa buah kerajaan Islam, individu-individu Yahudi dan Kristian telah mendapat kedudukan tinggi dalam pentadbiran, contohnya dalam kerajaan Abbasiyah, tokoh-tokoh intelektual Yahudi dan Kristian telah memberikan sumbangan mereka dalam penterjemahan buku-buku Greek ke dalam bahasa Arab. Begitu juga di Andalusia (Sepanyol), muncul ramai penulis dan ahli intelektual dari kalangan individu-individu Yahudi dan Kristian.

Interaksi antara Tamadun India dengan Tamadun China juga telah memberi kesan positif kepada kedua-dua tamadun. Agama Buddha disebarkan ke negeri China melalui interaksi ini. Di samping itu terdapat kemahiran-kemahiran lain yang diperkembangkan, contohnya teknologi membuat gula daripada tebu dari India telah diperkembangkan kepada orang-orang China. Bidang astronomi India turut diperkembangkan di China oleh ahli-ahli astronomi India. Beberapa perbendaharaan kata bahasa Pali dan Sanskrit turut mempengaruhi kesusasteraan China. Kesan positif kepada Tamadun India ialah berkembangnya teknologi membuat kertas, bahan letupan dan pengunaan kompas dari Tamadun China ke dalam Tamadun India. Interaksi antara Tamadun India dan China berlaku secara aman melalui hubungan perdagangan dan keagamaan.

Antara interaksi Tamadun Islam dan China yang turut memperlihatkan kesan positif ialah proses interaksi secara aman iaitu melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Arab dan Parsi memainkan peranan penting dalam interaksi ini. Hasil daripada interaksi ini terdapat komuniti Arab-Islam yang menetap di China. Berlaku perkahwinan campur antara pedagang-pedagang ini dengan wanita-wanita tempatan. Semasa zaman pemerintahan dinasti-dinasti Tang, Sung, Yuan dan Ming, telah muncul beberapa orang tokoh Islam yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran. Kesan penting yang terhasil daripada interaksi ini ialah penyebaran agama Islam di negeri China yang akhirnya mewujudkan komuniti Islam tempatan China.

Perkembangan seterusnya menyebabkan munculnya cendiakawan-cendiakawan Islam tempatan yang mahsyur seperti Liu Zhi dan Mha Zhu. Cendiakawan-cendiakawan tempatan ini telah mencari keselarian ajaran-ajaran etika dan nilai Islam dengan Konfusianisme. Konsep-konsep hubungan keluarga, ketaatan kepada kedua ibu bapa dan raja dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran Konfusianisme telah dijadikan landasan untuk memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat China. Kesejajaran inilah yang menyebabkan ajaran Islam tidak mendapat tentangan daripada ahli-ahli falsafah Konfusianisme seperti yang dihadapi oleh ajaran agama Buddha. Disamping itu interaksi ini turut menemukan seni bina Arab-Islam dengan seni bina China contohnya dalam bentuk masjid-masjid di China hari ini.

Hubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu pula telah meninggalkan kesan yang amat ketara. Interaksi antara kedua-dua tamadun ini berlaku secara aman iaitu melalui perdagangan. Namun demikian kedatangan pengaruh Islam di Asia Tenggara ataupun khususnya ke Kepulauan Melayu dikatakan dari tiga kawasan yang berbeza iaitu dari Arab dan Parsi, dari India dan China. Teori-teori ini telah diperbincangkan dengan hangat dan beberapa bukti yang berkaitan telah dikemukakan oleh pendokong-pendokongnya bagi meyokong pendapat mereka. Namun apa yang lebih penting bagi kita ialah kesan yang didapati daripada hubungan ini. Interaksi antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu telah melahirkan beberapa kesan positif yang penting.

Kesan yang paling menonjol ialah tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam tempatan di Pasai, Melaka, Aceh, Johor-Riau, Brunei, Patani, Sulu, Banten, Demak, Tuban, Mataram dan lain-lain lagi. Tamadun Islam telah mengubah pandangan hidup orang-orang Melayu. la juga turut membawa tulisan Jawi yang berperanan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. Kesan positif boleh juga dilihat pengaruhnya dari segi perundangan, kesusasteraan, kesenian, kebendaan seperti pakaian, makanan serta istilah-istilah Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu.

Interaksi antara Tamadun China dengan Tamadun Melayu turut melahirkan kesan positif tetapi ia tidak melibatkan pemikiran dan falsafah sebaliknya melibatkan kemahiran dan  teknologi serta kebendaan. Tamadun China membawa teknologi membuat gula dari tebu ke Kepulauan Melayu, contohnya di Jawa. Begitu juga kemahiran dalam perusahaan sutera, membuat tembikar serta pertukangan logam. Di samping itu terdapat juga beberapa jenis makanan masyarakat China yang diperkenalkan kepada masyarakat Melayu seperti tauhu, kicap, taugeh dan sebagainya.

Interaksi antara Tamadun China dengan Tamadun Melayu berlaku melalui dua cara iaitu secara aman dan secara konflik peperangan. Interaksi secara aman berlaku melalui aktiviti perdagangan, emigrasi dan hubungan diplomatik, contohnya kemuncak hubungan diplomatik negeri China dengan Kepulauan Melayu ialah zaman Kesultanan Melaka. Manakala hubungan yang bercorak konflik peperangan berlaku semasa pemerintahan Dinasti Yuan / Monggol ( 1279 – 1368 Masihi ) yang pernah menyerang Myanmar ( Komboja ) dan Jawa pada abad abad ke-13 Masihi.

Kesan positif daripada interaksi antara tamadun ini juga boleh dilihat pada hubungan antara Tamadun China-Jepun. Jepun telah mendapat faedah yang banyak hasil daripada hubungan ini. Tamadun China telah menyumbangkan beberapa perkara penting ke dalam Tamadun Jepun. Sumbangan yang penting ialah dari segi agama dan tulisan. Agama Buddha dari China telah dikembangkan dalam Tamadun Jepun. Ajaran-ajaran Buddha ini telah diasimilasikan dengan agama asal orang-orang Jepun iaitu agama Shinto. Walaupun asimilasi ini berlaku tetapi ia tidak mengubah identiti ajaran Buddha.

Kuil-kuil Buddha telah didirikan di Jepun. Agama Buddha telah mencapai zaman kemuncak semasa zaman Nara dan Heian. Di samping agama, tulisan adalah satu lagi kesan penting yang dibawa oleh Tamadun China ke Jepun. Tulisan China telah menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jepun iaitu Hiragana dan Katakana. Pengaruh tulisan China telah memainkan peranan kepada perkembangan intelektual dan kesusasteraan dalam Tamadun Jepun. Di samping dua kesan positif yang penting ini, Tamadun China turut meninggalkan pengaruhnya ke atas upacara-upacara tertentu di Jepun, contohnya upacara minum teh, seni taman, serta struktur pembinaan bandar.

Ajaran falsafah Konfusianisme dari China turut diasimilasikan dalam Tamadun Jepun. Ajaran Kofusianisme yang memberi penekanan kepada institusi keluarga telah memantapkan lagi institusi keluarga Jepun. Manakala konsep mandat dari syurga telah memperkukuhkan lagi kedudukan Maharaja Jepun yang dipercayai berasal dari keturunan Dewi Amaterasu. Interaksi antara Tamadun China dengan Jepun telah berlaku secara aman dan asimilasi Tamadun China dalam Tamadun Jepun telah memperkukuhkan identiti Tamadun Jepun.


Kesan Negatif

Adalah tidak tepat jika dikatakan bahawa interaksi antara tamadun hanya menghasilkan kesan positif sahaja. Sebaliknya interaksi antara tamadun turut menghasilkan kesan negatif. Di Eropah, misalnya, hubungan antara orang-orang Kristian dan Yahudi telah mengalami kemerosotan sejak awal lagi. Kesan daripada hubungan yang tidak baik ini menyebabkan berlakunya pembunuhan orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9 dan-18 Masihi. Perkara ini berlaku akibat daripada faktor-faktor perbezaan agama, ketidak seimbangan ekonomi dan sosial.

Begitu juga halnya dengan hubungan orang-orang Islam dan Kristian dalam Zaman Pertengahan di Eropah. Pemerintah-pemerintah Kristian di Eropah telah bertindak  melancarkan beberapa siri perang ke atas orang-orang Islam yang dikenali sebagai Perang Salib. Peperangan tersebut telah mengorbankan ramai penganut Islam danYahudi. Peperangan ini turut dicetuskan oleh faktor-faktor perbezaan agama, ekonomi dan politik.

Di India juga, hubungan antara penganut Islam dan Hindu sentiasa berada dalam keadaan tegang. Terdapat peristiwa-peristiwa di mana orang-orang Islam dibunuh dan masjid-masjid dimusnahkan oleh raja-raja India yang beragama Hindu. Keadaan yang sama juga berlaku kepada penganut-penganut agama Hindu serta kuil-kuil Hindu yang dimusnahkan oleh pemerintah-pemerintah Islam.

Contohnya raja-raja Islam dalam Kesultanan Delhi telah mengharamkan pembinaan kuil-kuil dan mengharamkan beberapa upacara-upacara keagamaan Hindu. Semasa zaman pemerintahan Moghul, Aurangzeb adalah raja Moghul yang bertindak keras terhadap penganut-penganut Hindu. Baginda telah mengharamkan pembinaan kuil-kuil yang baru, mengharamkan upacara mandi suci di Sungai Jamuna, mengharamkan upacara sati dan lain-lain lagi.

Dalam hubungan antara Tamadun India dengan Tamadun China juga kita dapat lihat wujudnya konflik terutama semasa agama Buddha mula diperkenalkan ke dalam masyarakat China semasa zaman pemerintahan Dinasti Han Timur. Kemasukan agama tersebut telah mendapat tentangan cendiakawan Konfusianisme yang amat berpengaruh dalam pentadbiran Dinasti Han. Sami-sami Buddha telah dikurung dan kuil-kuil Buddha dimusnahkan untuk menghalang perkembangan agama tersebut.

Kesan negatif turut berlaku dalam hubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun China. Contohnya pada tahun 751 Masihi, tentera Islam di bawah pimpinan Ziyad bin Salih telah mengalahkan angkatan perang China yang dipimpin oleh Kao Hsien-chih sedangkan pada masa tersebut kerajaan Islam Abbasiyah mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Tang di China. Permusuhan antara orang-orang Islam dengan orang-orang China juga dicetuskan oleh rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi pihak yang bertentangan.

Contohnya pada abad ke-8 Masihi, penduduk Han di tenggara China telah mewujudkan permusuhan dengan orang-orang Islam kerana iri hati terhadap kemewahan yang dinikmati oleh orang-orang Islam yang kebanyakannya terlibat dalam aktiviti perdagangan. Pada tahun-tahun 758 Masihi dan 876 Masihi telah berlaku pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan ramai orang-orang Islam dibunuh dan melarikan diri dari Canton. Pemberontakan pada tahun 876 Masihi bukan sahaja bersifat anti-Islam tetapi juga anti orang asing.

Pemberontakan ini menyebabkan lebih kurang 120 000 hingga 200 000 orang asing telah dibunuh termasuk orang-orang Islam. Kesan daripada peristiwa tersebut menyebabkan ramai orang-orang Islam telah lari dari China dan berhijrah ke Asia Tenggara terutamanya di Palembang dan Kedah. Hubungan orang-orang Islam dengan penduduk tempatan China turut terjejas semasa pemerintahan Dinasti Ching yang memberi keutamaan kepada pengukuhan ajaran Konfusianiame. Orang-orang Islam mendapat layanan yang tidak adil daripada pemerintah Ching.

Rasa tidak puas hati penganut-penganut Islam disokong pula oleh perkembangan pengaruh gerakan Kaum Muda ataupun Wahabi di kalangan orang-orang China Islam. Rasa tidak puas hati orang-orang Islam telah menyebabkan berlakunya beberapa siri pemberontakan semasa pemerintahan Dinasti Ching iaitu Pemberontakan Sinkiang 1 (1756 Masihi), Pemberontakan Kansu (1781 Masihi), Pemberontakan Jehangir (1820-27 Masihi), Kebangkitan Yussof Syamsuddin (1828-31M), pemberontakan Yunan (1850-68 Masihi), Pemberontakan Shensi dan Kansu (1862 Masihi), Kebangkitan Sinkiang (1864-77 Masihi).


Interaksi Tamadun China dan India

Tamadun China dan India telah berinteraksi kira-kira pada abad ke-2 S.M. Penyebaran agama Budhha ke China pada masa pemerintahan Dinasti Han ( zaman Han Timur ) merupakan kemuncak kepada interaksi antara tamadun China dan India. Oleh kerana Buddhisme lahir dalam suasana budaya India, maka China juga telah berkongsi banyak persamaan dengan kerangka budaya masyarakat India. Persamaan dalam aspek kesusateraan, kesenian, muzik dan sebagainya.

Pada peringkat awal penyebaran Buddha di China, ia sukar diterima kerana berlaku penentangan antara budaya dalam ajaran Buddha dari sudut kekeluargaan, politik,etika serta moral orang-orang China yang telah pun diresapi oleh falsafah-falsafah tempatan China terutama falsafah Konfucianisme. Agama Buddha secara beransur-ansur telah mengalami proses penyesuaian dengan tradisi budaya China namum demikian prinsip-prinsip asas ajaran Buddha tidak terjejas.

Selain dari penerimaan agama Buddha, kesan interaksi positif antara tamadun China dengan India ialah beberapa alat muzik dan struktur muzik India diasimilasikan dalam tamadun China. Muzik dan tarian India telah menjadi tarian yang popular di istana dan di kalangan bangsawan China. Semasa Dinasti Tang ( 618-907 ) teknologi membuat gula dari tebu di Tamadun India diperkembangkan di Tamadun China.

Manakala kesan positif interaksi tamadun yang diterima oleh India pula terdapat ciptaan-ciptaan sains dan teknologi orang China yang telah berkembang di dalam masyarakat India. Antaranya ialah teknologi pembuatan kertas, bahan letupan, percetakan, penggunaan kompas dan lain-lain. Selain dari itu, usaha-usaha penterjemahan buku-buku koleksi astronomi India telah diterjemahkan ke dalam bahasa China. China juga mendapatkan khidmat ahli-ahli cendiakawan India dalam bidang astronomi seperti Gautama yang telah diambil berkhidmat dalam kerajaan Dinasti Tang. Beliau dipertanggungjawabkan memperkenalkan system calendar China yang lebih tepat daripada tahun 727 M.

Perkembangan dalam bidang kesusasteraan juga turut menerima kesan interkasi antara tamadun China dan India. Kitab-kitab ajaran Buddha merupakan contoh hasil sastera yang penting. Kewujudan pelbagai jenis puisi, cerita dongeng, kisah-kisah tauladan, kias ibarat yang berkaitan dengan Buddha telah mempengaruhi tulisan sastera China. Selain dari itu percampuran dan penyerapan bahasa Sanskrit dan Pali ke dalam bahasa China turut berlaku. Contoh yang paling ketara ialah kemunculan pengajian fonetik di zaman Dinasti Sui adalah kesan perhubungan tamadun China dan India. Seterusnya selapas abad ke-10 M, perkembangan ini agak merosot dan lebih bersifat hubungan diplomatik dan perdagangan.


Interaksi Tamadun Islam dan China

Hubungan antara orang Arab dengan negeri China telah berlaku seawal abad ke-3 Masihi apabila dilaporkan bahawa telah ada utusan dari Parsi dihantar ke istana kerajaan Wei. Orang-orang Arab menggunakan dua laluan penting untuk ke China iaitu :

Laluan Sutera – iaitu jalan darat yang merentasi Khurasan, Samarqand, Xinjiang hingga ke Peking.

Jalan laut yang digunakan pada abad ke-5 Masihi merentasi laut Arab ke Benua Kecil India, Kepulauan Melayu hingga ke Canton di tenggara China.

Terdapat catatan yang menyatakan bahawa pada abad ke-5 Masihi kapal-kapal China telah sampai ke Teluk Parsi, dan pada pertengahan abad ke-7 Masihi ramai pedagang Arab telah menetap di daerah-daerah tenggara China seperti Kwang Cho ( Canton ), Chang Chow dan Chuan Cow.

Hubungan perdagangan antara Arab dan China menjadi semakin rancak pada abad ke-8, dimana mereka telah mendirikan masjid-masjid di kawasan Guangzhou dan Guanzhou. Walaupun terdapat usaha-usaha mengembang ajaran Islam di China berlaku pada abad ke-8, tetapi hanya berjaya selepas beberapa abad kemudian dengan kemunculan beberapa tokoh Muslim tempatan seperti Wang Daiyu ( 1550-1658 ), Ma Zhu ( 1640-1711) Liu Zhi ( 1660-1730) dan Ma Dexin ( 1794-1874). Penglibatan tokoh–tokoh ini turut mempengaruhi hasil penulisan dan usaha penterjemahan selepas mereka.

Buku pertama yang dihasilkan oleh penulis China Muslim ialah Zhengjiao Zhengquan yang telah diterbitkan pada tahun 1642. Penulis China banyak menggunakan konsep-konsep yang sedia ada dalam ajaran Konfusianisme bagi memperkenalkan Islam kepada masyarakat tempatan. Elemen ajaran Konfusianisme yang bersamaan dengan ajaran Islam seperti xiao ( penghormatan kepada ibu bapa ), zhong ( kesetiaan ), shu ( altruism ) telah banyak membantu penulis-penulis China Muslim memperkenalkan ajaran Islam kepada mayarakat China.

Kesan positif interaksi antara tamadun Islam dengan China dilihat dengan jelas dimana Asia Barat telah mempelajari mengenai kompas, teknologi percetakan, teknologi bahan letupan dan pembuatan kertas. Hal yang sama berlaku dalam teknologi logam dan pembuatan tembikar. Sementara tamaddun China pula mendapat pelbagai ilmu pengetahuan baru seperti perubatan, astronomi dan farmasi. Pada masa Dinasti Tang ( 618-907 ) seorang sarjana China Muslim yang berasal dari Parsi iaitu Li Xun telah menyusun sebuah buku bertajuk Materia Medica: Seberang Laut sebanyak 6 jilid. Buku ini telah membincangkan mengenai 124 jenis ubat di Arab.

Sementara itu seorang ahli astronomi Parsi – Jamaluddin telah memberi sumbangan penting penciptaan calendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 1267 Masihi, sementara itu abjad Arab telah mula digunakan dalam Tamadun China ketika pemerintahan Dinasti Yuan. Kesan interaksi tamadun China-Tamadun Islam turut juga menyumbang dalam aspek senibina. Masjid-masjid yang bersenibina Arab banyak dibina di Xinjiang ( Sinkiang ).


Interaksi Antara Tamaddun China dan Jepun

Interaksi antara tamadun China-Jepun berlaku melalui perantaraan semenanjung Korea semasa zaman Raja Packhe yang memerintah Korea. Korea telah menerima pengaruh China sejak abad ke-2 Masihi lagi. Raja Packhe telah meminta bantuan Jepun bagi mengatasi tentangan puak utara pada kurun ke-2 Masihi. Penglibatan ramai tentera Jepun di Korea pada ketika itu telah menyebabkan unsur-unsur Tamadun China yang terdapat dalam budaya Korea telah meresapi budaya Jepun.
  
Kesan langsung tamadun China dapat dikesan dalam penggunaan tulisan. Aspek penulisan telah menerima kesan terus interaksi Tamaddun China di Jepun. Sistem tulisan China telah memperkembangkan tradisi tulisan di Jepun. Tulisan China telah digunakan sebagai perantaraan komunikasi sosial dan penciptaan kesenian dalam masyarakat Jepun yang telah membawa kepada perkembangan intelektual.

Tulisan ini digunakan untuk menyimpan rekod-rekod mengenai mitos-mitos agama Shinto dan rekod-rekod pentadbiran Jepun. Percantuman antara tulisan China dan Jepun berlaku secara beransur-ansur. Kompilasi Kojiki ( rekod purba Jepun ) telah menampakkan gabungan antara tulisan China dan tulisan Jepun. Kompilasi puisi yang terkenal iaitu Man’yoshu pada tahun 760 Masihi turut memerlihatkan penggunaan gabungan perbendaharaan kata pinjaman China ke dalam perbendaharaan kata Jepun. Kesan interaksi tamaddun China ke atas Jepun dapat juga dilihat dalam aspek binaan. Sebagai contoh dalam Bandar Nara telah dibina mengikut corak dan plan pembinaan Bandar Chang’an iaitu bandar pemerintahan dalam Dinasti Sui.

Ajaran-ajaran Konfusianisme yang dibawa masuk ke Jepun turut mengalami dan menerima kesan serta perubahan. Konsep “ mandat dari syurga “ yang telah digunakan dalam memperkukuhkan institusi raja. Agama Buddha juga telah melalui satu proses asimilasi dengan agama asal orang-orang Jepun iaitu Shinto. Pada tahap ini Shinto telah mengiktiraf kewujudan dua dewa iaitu dewa-dewa luar dan dewa tempatan. Walaupun sintesis antara agama Buddha dan Shinto kurang berjaya, namun ajarang Buddha tentang kehidupan dunia yang penuh dengan penderitaan dapat diterima oleh orang –orang Jepun.

Ajaran Buddha yang mementingkan ajaran dan konsep kasih-sayang, kesian belas, moral dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kerohanian telah memberi satu sumbangan penting kepada orang-orang Jepun. Pada bada ke-10 Masihi ajaran Buddha yang berkembang ialah yang mementingkan Amida atau Amitabha sebagai lambing penyembahan penting.


Interaksi Antara Tamadun India dengan Asia Tenggara

Interaksi tamaddun Asia Tenggara dengan Tamaddun India telah berlaku secara aman dan bermula sejak awal abad Masihi lagi. Hubungan secara perdagangan telah berlaku dan telah meninggalkan kesan yang banyak dalam pembinaan tamaddun dan budaya masyarakat Asia Tenggara.

Secara teologi, interaksi ini telah member peluang kepada perkembangan agama Hindu dan Buddha kepada masyarakat Asia Tenggara. Agama Hindu telah diterima sebagai agama yang penting dalam kerajaan-kerajaan awal di AsiaTenggara seperti di Funan, Chenla, Angkor, Majapahit, Kedah dan lain-lain. Mazhab agama Hindu yang banyak tersebar di Asia Tenggara ialah mazhab Saivism, Vishnuism dan Brahmanisme. Agama Hindu turut mempengaruhi system pentadbiran dan politik Asia Tenggara dengan  kewujudan konsep “ devaraja “.
 Konsep ini meletakkan kesucian seseorang raja setaraf dengan dewa. Konsep ini juga menjadi asas konsep daulat dalam pemerintahan raja-raja Melayu.

Mazhab agama Buddha pula yang berkembang di AsiaTenggara ialah mazhab Mahayana dan Hinayana ( juga dikenali sebagai agama Buddha Theravada ). Agama Buddha Mahayana adalah ajaran Buddha yang dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan tantric India. Ajaran-ajaran ini juga terut mengalami unsur asimilasi dengan kepercayaan tempatan. Srivijaya pernah menjadi pusat pengajaran dan perkembangan ajaran Buddha Mahayana seperti yang dilaporlkan oleh I-Tsing seorang mubaligh agama Buddha dari China yang pernah singgah di Srivijaya pada abad ke-7 Masihi. Sementara agama dari Mazhab Buddha Hinayana pula diterima oleh sebahagian besar penduduk tanah besar Asia Tenggara iaitu di Thailand, Myanmar, Burma dan Laos.

Kemunculan tulisan Sanskrit dan Pali yang berkembang di Asia Tenggara adalah kesan interaksi Tamaddun India dan Tamaddun Asia Tenggara. Bahasa Sanskrit telah diterima menjadi bahasa penting di istana. Kitab-kitab agama Hindu iaitu Mahabarata dan Ramayana menjadi sumber pengajaran awal di Asia Tenggara. Aktiviti penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab ini telah dilakukan selapas wujudnya interkasi antara Asia Tenggara dengan Tamaddun Islam. Ini kerana kita-kita ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi iaitu tulisan yang datang dari Tamaddun Islam. Istilah-istilah Sanskrit turut memperkayakan perbendaharaan kata masyarakat Asia Tenggara.

Kemunculan banyak alat-alat muzik dan pengaruh dalam kesenian dan tarian juga adalah kesan daripada interkasi ini. Kedatangan dan hubungan masyarakat India dan penduduk Asia Tenggara secara ama telah menyebabkan berlakunya perkahwinan campur secara meluas semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemunculan makanan berasaskan roti dan kari juga dilihat sebagai kesan interaksi tamaddun Asia Tenggara dengan tamadun India. Selain dari itu tamadun India juga turut mempengaruhi sistem perundangan Asia Tenggara, contohnya kaedah-kaedah dalam undang-undang Hindu yang digunakan dalam Undang-undang Melaka dan Perundangan Majapahit.


Intraksi Antara Tamadun Islam dengan Asia Tenggara

Tamadun Islam berkembang di Asia Tenggara selaras dengan perkembangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Perkembangan Agama Islam yang berlaku secara aman telah memberi sumbangan yang besar kepada perkembangan dan penerimaan tamadun Islam di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara telah lama dikenali oleh pedagang-pedagang Islam sejak abad pertama Hijrah. Sebahagian besar pedagang-pedagang Islam datangnya daripada Yaman, iaitu sebuah kerajaan Arab yang bergiat penting dalam perdagangan.


Snouck Hurgronje merupakan cendiakawan yang melaporkan bahawa Islam di Asia Tenggara datangnya dari India, pendapat beliau telah mendapat sokongan dari beberapa tokoh seperti D.G.E Hall, R.O Winstedt, Vlekke, Mouqutte, B.Harrison dan Bousquet. Bagi menyokong teori mereka, mereka mengaitkan penglibatan pedagang-pedagang Islam dari Gujerat.


Interaksi Antara Tamadun Islam dengan Eropah

Interaksi tamadun Islam dengan tamadun Eropah telah bermula sejak terbentuknya pemerintahan Islam di Afrika Utara, Sepanyol dan Sicily. Malah ada pendapat dan tokoh tamaddun menyatakan bahawa, Sepanyol dan Sicily adalah merupakan pintu masuk Islam ke benua Eropah. Negara-negara berkenaan dikatakan sebagai jambatan kemasukan Tamaddun Islam ke dalam Tamaddun Eropah. Proses interaksi ini berlaku dalam dua cara iaitu cara aman dan peperangan. Proses cara aman berlaku melalui perdangan. Perang Salib yang berlaku dalam tempoh yang panjang antara orang Eropah dengan Islam merupakan interaksi yang berlaku secara konflik.

Perkembangan dan usaha penterjemahan buku-buku adalah kesan interkasi positif yang berlaku antara tamadun Islam dan Eropah. Penterjemahan buku falsafah Greek telah menghubungkan orang-orang Eropah dengan tamadun Greek ( Yunani ) Ini kerana penterjemahan buku telah dilakukan dengan pesat semasa pemerintahan Bani Abbasiyah. Hasil-hasil tulisan orang-orang Greek meliputi bidang-bidang sains, sejarah, matematik, falsafah telah dikembangkan oleh cendiakawan Islam.

Proses interaksi antara Islam dan Eropah berlaku secara aman pada awalnya, dan diikuti dengan konflik apabila tercetusnya perang salib yang berlaku selama 200 tahun ( antara abad ke-12 Masihi hingga 14 masihi ) Sebelum perang saling, Eropah yang berada dalam zaman gelap ( abad ke-4 hingga ke-14 Masihi ), sedangkan pada ketika ini, orang Islam telah mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu pada pertangahan kurun ke-7.

Kemuncak kepada perkembangan Tamaddun Islam berlaku pada adab ke-10 hingga ke-12 Masihi. Peranan Sepanyol dalam menyumbang kepada perkembagan Tamaddun Islam di Eropah tidak boleh dipandang sepi. Sepanyol menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam di Eropah. Universiti-universiti Sepanyol di Cordova, Seville, Malaga dan Granada telah menjadi pusat pengajian terpenting kepada pelajar Kristian. Bidang-bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, matematik, astronomi dan seni muzik yang berkembang pesat di Sepanyol telah mempengaruhi pemilkiran orang-orang Eropah. Orang-orang Islam Sepanyol telah menyumbang karya-karya penting dalam bidang seni muzik dan pada adad ke-12. Karya-karya mereka telah diterjemahkan dalam bahasa latin dan memberi peluang kepada masyarakat Eropah mengetahui dan mempelajari seni ini.
  
Interaksi antara Tamadun Islam dan Tamadun Eropah bukan hanya melahirkan kesan positif, tetapi juga melahirkan kesan negatif iaitu Perang Salib. Perang Salib yang berlaku selama 200 tahun telah memberi satu kesan negatif yang mendalam kepada Tamadun Islam dan Eropah. Terdapat beberapa faktor berlakunya perang Salib ini, antaranya ialah

- penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Islam kepada penganut Kristian,

- ketidakseimbangan ekonomi

- peranan paderi Kristian yang menyeru orang-orang Kristian untuk berperang dengan   
  orang-orang Islam .


Kesimpulan

Secara keseluruhannya, situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi, penganut-penganut Islam, Hindu, Budha, Konfusiannisme, Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. Faktor-faktor yang di lihat dapat membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun ialah :

a. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi dan memerintah negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan

b. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan suasana harmoni, memberi tafsiran yang sejagat dan cenderung kepada semangat keinsanan.

Tamadun sesebuah masyarakat itu bukanlah bersifat tertutup, sebaliknya bersifat terbuka. Sifat inilah yang memberi peluang berlakunya interaksi antara tamadun dan menghasilkan dua kesan utama iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif akan memberi nilai tambah dan pengukuhan kepada sesuatu tamadun. Elemen-elemen atau ciri-ciri tamadun luar yang diterima oleh sesuatu tamadun akan mengalami proses asimilasi dan penyesuaian.

Sementara kesan negatif pulak seringkali mewujudkan konflik antara masyarakat yang memilki tamadun yang berbeza. Konflik ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti teologi, ekonomi, sosial dan politik. Faktor yang lebih penting menjadi penyebab kepada konflik ialah faktir teologi. Sungguhpun interaski ini menghasilkan kesan positif dan negatif, namun kadangkala kesan yang dialami oleh sesuatu tamadun itu tidak sama dengan yang lain.
  
Bagi tamadun yang lebih lama dan tinggi, akan mempengaruhi tamadun yang rendah, dan tamadun yang rendah akan lebih bersifat receptif ( penerima ) Kedua-dua kesan inilah yang menjadikan sesebuah tamadun itu berjaya dan tidak jumud, beku dan statik. Hasilnya sesuatu tamadun yang terbuka dan dapat mengasimiliasikan pengaruh luar akan semakin berkembang dan melahirkan pelbagai perubahan-perubahan penting.Bibliografi :

Alias Othman (1986), Apakah Ciri-ciri Khusus Islam, Kuala Lumpur: Pustaka Salam

Sulaiman Nordin ( 1995 ), Islam,Al-Quran dan Ideologi Masa Kini. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haji Ahmad Fauzi ( 1997 ) Tamaddun Islam.Sedang:Penerbitan Universiti Putra Malaysia.

Wan Abdul Rahman Latif, ( 1996 ) Sejarah Perkembangan Tamaddun Dunia, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Azhar Hj.Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali. (2000). Titas Kertas 1. Shah Alam. Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Chandra Muzaffar, Che Wan Jasimah Wan Mohd Radzi. (2001). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Dr Abdul Rahman Haji Abdullah. (2002). Sejarah dan Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi Sdn. Bhd.

Ghazali Darussalam. (2000). Kursus Tamadun Islam & Pendidikan Moral. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.


Mustafa Hj. Daud. (1999). Tamadun Islam. Edisi Maktab Perguruan. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd 

Rabu, November 19, 2014

Jangan Jadi Musuh Agama Sendiri.

PENDAHULUAN

Senario masa kini dapat dilihat bahawa Islam itu sedang dimusuhi oleh sebahagian umatnya sendiri. Ini dapat dilihat dengn penolakan terhadap hukum-hukum Allah. Umat Islam zaman sekarang lebih suka untuk mengikut cara barat berbanding daripada mengikut panduan dan peraturan yang telah Allah tetapkan.


Umat Islam jenis ini boleh diklafikasikan sebagai golongan munafiq. Persoalannya siapakah golongan munafiq ini? Golongan munafiq ini ialah golongan yang berpura-pura muslim tetapi pada masa yang sama cuba untuk merosakkan Islam itu sendiri.
Firman Allah swt:
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): “Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar”. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu. (Surah al-Baqarah: 120)
Persoalannya apakah punca umat Islam memusuhi agamanya sendiri?

DIDIKAN BARAT
Salah satunya adalah kerana didikan budaya barat. Kegagalan sebahagian umat kita untuk menahan diri daripada digoda dengan budaya barat itu susah. Apabila unsur-unsur barat sudah masuk ke dalam jiwa umat Islam, maka akan berlakulah  penolakan pada ayat-ayat Allah.

Pelbagai falsafah barat yang cuba diterapkan. Ada yang positif dan ada yang negatif.Akan tetapi bahayanya ialah apabila unsur-unsur negatif itu lebih banyak berbanding dari yang positif. Barat terkenal dengan budaya yang bersifat kepuasan diri. Seks bebas, arak, dan sebagainya menjadi amalan biasa rakyatnya.Dan ia merebak kepada umat Islam itu sendiri. Syaitan berusaha menggoda kita untuk menjadikan kita golongan yang sesat.
Firman Allah swt:
Dan bacakanlah kepada mereka (wahai Muhammad), khabar berita seorang yang kami beri kepadanya (pengetahuan mengenai) ayat-ayat (Kitab) Kami. kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu ia diikuti oleh Syaitan (dengan godaannya), maka menjadilah dari orang-orang yang sesat. (Surah al-Aaraf: 175)
KURANGNYA TARBIYAH
Apa yang kita lihat dengan fenomena ini adalah kerana kurangnya tarbiyah pada umat Islam.Cuba tanya pada mereka yang memilih budaya barat, bagaimanakah mereka meletakkan al-quran di dalam kehidupan mereka?
Bilakah kali terakhir mereka membaca maksud ayat-ayat Allah? Bagaimanakah perasaan mereka terhadap kecintaan mereka terhadap Rasulullah saw? Tarbiyah memimpin kita ke jalan yang benar dan membawa kita dalam kehidupan Islam yang sebenar.
Firman Allah swt:
Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam”. (Surah al-Baqarah: 132)
UTAMAKAN DUNIAWI
Selain itu salah satu puncanya ialah ketaksuban individu tersebut dalam mengejar urusan duniawi. Kerana mengganggap dengan mengamalkan konsep konvesional akan meraih harta yang berlipat ganda, maka segala hokum-hakam ditolak ketepi. Yang penting kepuasan diri. Apabila memiliki kebendaan menjadi matlamat hidup, maka individu tersebut sudah semestinya akan memilih jalan yang senang walaupun ia terpaksa menolak al-quran.
Apabila dunia itu tidak disandarkan kepada Allah, maka kemusnahan dan kerosakan akan berlaku.Buktinya apabila nilai-nilai kemanusiaan bertukar menjadi negatif seperti buruk sangka, fitnah dan sebagainya.
Firman Allah swt:
Mereka itulah orang-orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat; maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat), dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan. (Surah al-Baqarah: 86)
Oleh yang demikian apakah penyelesaian yang terbaik?

KEMBALI PADA SYARIAT ISLAM
Dengan situasi yang kita lihat terhadap sebahagian umat Islam yang menolak al-quran dan as-sunnah ini, penyelesaiannya ialah dengan cara kembali kepada Islam. Perhatikan di sudut manakah yang menyebabkan kita sedang menuju ke neraka? Segera perbaiki jalan kita. Ubah haluan kerana hidup hanya sekali.
Patuhilah segala hukum-hakam yang telah ditetapkan. Percayalah bahawa tujuan Allah memberi panduan syariat pada manusia adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar.
Firman Allah swt:
“Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua: orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan jadikanlah daripada keturunan kami: umat Islam (yang berserah diri) kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariatdan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani; (Surah al-Baqarah:128)

SENSITIF TERHADAP DOSA DAN PAHALA
Jadilah individu muslim yang sensitive terhadap dosa dan pahala.Jangan menjadikan dosa menjadi punca kita ke neraka sedangkan kita sudah diberi peluang dan ruang untuk memilih syurga ketika hayat kita.
Muslim yang berhati-hati terhadap nilai dosa dan pahala pasti akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat.
Yang jelas sekiranay dosa yang kita miliki lebih banyak dari pahala ketika ia ditimbang di akhirat kelak, maka neraka  adalah tempat yang terbaik bagi orang tersebut.
Friman Allah swt:
Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. (Surah al-Baqarah: 95)
AL-QURAN PENYELAMAT MANUSIA
Sangat jelas bahawa al-quran menjadi panduan buat umat Islam baik masa dahulu mahupun masa sekarang. Tanpa al-Quran manusia itu akan hilang arah.ibarat layang-layang yang terputus tali.
Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa; (Surah al-Baqarah: 2)
PENUTUP
Sebagai pengajaran pada hari ini ialah:
1.       Kita ketahui bahawa punca umat Islam memusuhi agamanya sendiri adalah kerana terlalu menganggungkan budaya barat.
2.       Selain itu kurangnya tarbiyah terhadap jiwa juga menjadi puncanya, dan apabila individu tersebut tidak mentarbiyahkan jiwanya maka ia akan lena dengan keasyikan duniawi.
3.      Apabila duniawi menjadi keutamaan hidupnya, kelak hidupnya menjadi tidak terurus dan akhirnya kehiudpannya berakhir dengan pengakhiran yang tidak baik.
4.      Islam datangkan penyelesaian iaitu dengan cara mematuhi segala syariat Allah.
5.      Sentiasa muhasabah diri terhadap segala dosa yang telah kita lakukan secara harian.
6.      Sebagai orang Islam letaklah al-Quran ditempatnya iaitu bukan sekadar dilidah, akan tetapi juga dihati.

Dari Allah Kita Datang Kepada Allah Jualah Kita Dikembalikan Kelak
Wallahualam.

* sekian... terima kasih... 

Selasa, November 18, 2014

Amalan Baik Di Waktu Pagi.

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Kalau kita terjaga dari tidur di waktu pagi, apa yang hendak kita buat? Minum Air? Mandi? Makan Nasi?
Macam-macam yang kita boleh buat, betul tak? Namun, bagi seorang Islam kita ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.


Sememangnya tidak rugi kita mengamalkan Amalan Baik Di Waktu Pagi kerana terdapat hikmah yang baik di sebaliknya.
Amalan Baik Di Waktu Pagi
Beberapa perkara yang seharunya kita jadikan amalan apabila bangun dari tidur adalah seperti berikut:

  • 1. Menyapu muka

Perbuatan ini memang menjadi amalan Rasulullah SAW tatkala bagun pagi berdasarkan satu hadith yang bermaksud:
“Rasulullah bangun tidur, kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya.”(Riwayat Muslim) 

  • 2. Berdoa
Salah satu sebab kenapa kita perlu berdoa sebaik sahaja bangun dari tidur adalah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT.
  • 3. Bersugi (Memberus Gigi)

Setelah berdoa dan menyapu muka, bolehlah kita bersugi atau menggosok gigi. Hal ini boleh dirujuk dalam sebuah hadith Rasulullah SAW yang bermaksud:
“Apabila Rasulullah s.a.w bangun daripada tidur, baginda akan membersihkan mulutnya dengan bersugi.” (Muttafaq ‘alaih) 

  • 4. Membasuh kedua-dua belah tangan
Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya membasuh kedua-dua belah tangan di waktu pagi kerana semasa tidur, kita tidak tahu ke mana tangan kita bergerak. Perkara ini dinyatakan dalam sebuah hadith yang bermaksud:
“Apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, maka basuhlah tangan kamu terlebih dahulu tiga kali sebelum memasukkan kedua-dua tangan ke dalam bekas, kerana kamu tidak tahu di mana tangan kamu berada ketika sedang tidur.”(Mutaffaq ‘alaih) – 
  • 5. Beristinthar
Perkataan Beristinthar bermaksud perbuatan memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskan kembali .
Rasulullah SAW menyuruh kita beristinthar di waktu pagi kerana syaitan suka bermalam di batang hidung. Boleh rujuk maksud hadith di bawah ini.
Rasulullah S A W bersabda yang bermaksud : “apabila seorang antara kalian bangun tidur, maka berwuduklah dan kemudian beristintharlah sebanyak tiga kali kerana syaitan bermalam di batang hidungnya.” (Riwayat al-Bukhari) 

Selain 5 amalan yang dinyatakan di atas, kita digalakkan memperbanyakkan berdoa kepada Allah SWT dan berzikir.
Tunaikan solat berjemaah sama ada di rumah ataupun di masjid. Sebaik-baiknya berjemaah di masjid.
Selepas solat Subuh, kita juga digalakkan membaca Al-Mathurat. Al-Mathurat adalah himpunan doa-doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang di susun oleh Hassan Al-Banna.
Kemudian, cari sedikit masa untuk melakukan solat Dhuha.
Marilah kita beramal dengan Amalan Baik Di Waktu Pagi. Amalan yang ringkas tetapi ikhlas dan istiqamah baolamat diiktiraf oleh Allah SWT.

Amalan yang paling disukai di sisi Allah Taala ialah sesiapa yang melakukan amalan itu secara berterusan sekalipun sedikit.” (Riwayat Muslim).


* dipetik dari  http://myibrah.com/amalan-baik-di-waktu-pagi
* sekian... terima kasih...

Khamis, Ogos 07, 2014

HUBUNGAN AKHLAK DENGAN AKIDAH ISLAM.

Pengenalan

Akhlak adalah merupakan suatu matlamat penting dalam perutusan junjungan Nabi Muhammad SAW disamping membawa ajaran tauhid dan ibadat ia juga adalah menjadi suatu ciri dari perutusan para rasul sejak Nabi Adam AS.
Antara ajaran penting dalam agama samawi adalah bertunjang kepada ajaran berbentuk akhlak:

-bagaimana seseorang hamba Allah berhubung dan beribadat kepada tuhannya,
-bagaimana ia berhubung dengan sesama manusia dalam masyarakat,
-bagaimana sikap dan layanannya terhadap makhluk-makhluk yang lain.

Al-Quran dalam banyak ayat-ayatnya telah menyebut tentang peri pentingnya akhlak yang mulia dan telah menerangkan bahawa tujuan asal Allah mengutus manusia ke dunia adalah untuk memakmurkan dunia dengan kebaikan dan kebenaran. Allah menegaskan dalam surah al-Haj ayat 41 yang bermaksud:
(iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkn kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Pengertian Akhlak

Pengertian akhlak dari segi bahasa berasal dari kata “khuluk” yang bererti  perangai, budi pekerti, tabiat dan adab.
Ibnu Atsir dalam kitabnya “an-Nihayah” menerangkan hakikat makna “khuluk” itu ialah gambaran batin manusia yang tepat iaitu jiwa dan sifat-sifatnya, sedangkan “khalki” merupakan gambaran bentuk luarannya seperti raut muka, warna kulit, tinggi rendah badan dan sebagainya.

Akhlak dari segi istilah pula ialah tingkah laku yang baik atau buruk, contoh teladan atau apa saja yang dilakukan oleh manusia dan kita mengetahuinya.

Ibnu Maskawih pula mendefinisikan akhlak sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu.

Prof. Dr. Ahmad Amin pula berkata bahawa yang disebut akhlak itu adalah iradah atau kehendak yang dibiasakan (ertinya kehendak itu bila membiasakan sesuatu). Maka kebiasaan itu dinamakan akhlak.

Dalam pengertian yang sama Dr. Abdullah Diroz melalui bukunya “Kalimat fi mabadiu al-akhlak” menyatakan akhlak adalah satu kekuatan dalam kehendak yang mantap. Kekuatan dan kehendak bergabung membawa kecenderungan kepada pemilikan akhlak yang benar(baik) atau yang jahat.
Islam terdiri dari tiga asas atau perkara yang utama iaitu :

a)      Aqidah yang membicarakan soal hubungan manusia selaku hamba dengan tuhannya.
b)      Syariah yang membincangkan hubungan atau ikatan antara individu dan masyarakat.
c)      Akhlak yang merupakan tabie yang memetrai hubungan dan ikatan keseluruhan dengan tabiat yang iltizam.

Hubungan di dalam Islam pula terbahagi kepada tiga iaitu :
a)   Sekumpulan sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptaNya yang dikenali sebagai ibadat.
b)      Sekumpulan sistem yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri iaitu akhlak.
c)  Sekumpulan system yang mengatur hubungan manusia dengan orang lain yang dikenali sebagai muamalat yang mencakupi system kekeluargaan, politik, ekonomi dan undang-undang.

Hubungan dan Kedudukan Akhlak Dalam Islam

a)    Islam telah menjadikan akhlak sebagai alasan kenapa agama Islam diturunkan. Rasulullah SAW sendiri diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
            Sabda Rasusullah yang bermaksud:
            Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.

            Pernyataan atau pengakuan yang dibuat oleh Rasulullah menunjukkan peri pentingnya  
            kedudukan akhlak di dalam Islam.
           
b)  Islam menganggap orang yang paling tinggi darjat keimanannya ialah mereka yang paling mulia akhlaknya. Dalam hadis ada dinyatakan:

            Rasulullah SAW telah ditanya: Wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimanakah yang    
            paling afdal imannya? Rasulullah bersabda: Orang yang paling baik akhlaknya                
            diantara mereka. (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah, dipetik    
            dari kitab Ihya’ Ulumiddin, jilid 4 mukasurat 136)

c)      Islam juga menganggap bahawa akhlak yang baik adalah merupakan amalan yang utama yang dapat memberatkan neraca amalan baik di akhirat kelak.
            Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:
            Perkara yang lebih berat diletakkan dalam neraca hari kiamat ialah taqwa kepada   
            Allah dan akhlak yang baik.

d)     Dalam ajaran Islam dinyatakan bahawa mereka yang berjaya memenangi kasih sayang Rasulullah dan mendapat suatu kedudukan yang hampir dengan baginda pada hari akhirat ialah orang yang lebih baik akhlaknya.
            Sabda Rasulullah yang bermaksud:
            Sesungguhnya orang yang sangat dicintai dan yang paling dekat kedudukannya       
           denganku di hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu.

          e)      Dalam ajaran Islam juga dinyatakan bahawa akhlak adalah merupakan syarat untuk membebaskan                diri dari azab neraka dan memenangi syurga.

f)    Rasulullah SAW sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya diperbaiki akhlaknya sedangkan baginda tergolong dalam golongan mereka yang baik akhlaknya. Baginda sering berdoa yang bermaksud:
           Tuhanku, tunjukkilah aku akhlak yang paling baik.

            g)      Allah telah memuji RasulNya kerana berakhlak mulia. Pujian yang didasarkan kepada  
           akhlak yang agung ini menunjukkan betapa tingginya  kedudukan akhlak di sisi Allah.
           Firman Allah Taala yang bermaksud:
           Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (surah al-Qalam   
           ayat 4)

     AKHLAK MANUSIA DENGAN ALLAH

Dunia ini dicipta oleh Allah untuk diwarisi manusia, maka untuk menerima warisan itu manusia harus bekerjasama dan saling bantu membantu sehingga tercapai semua apa yang dicita-citakannya itu.
Ada dua jalur hubungan yang harus dihadapi manusia dalam kehidupannya di dunia ini, iaitu:

      1-      Jalur hubungan antaranya dengan Allah.
      2-      Jalur hubungan antaranya dengan alam sekitaran, terutama sesama manusia dengan manusia yang lain.
       Allah sendiri telah mengariskan ketentuan demikian di dalam firmanNya yang bermaksud:
   “Ditimpa ke atas mereka kehinaan di mana sahaja mereka berada,kecuali mereka menjaga                  hubungan (yang baik) dengan Allah dan hubungan (yang baik) dengan manusia.”
     (ali-Imran:112)

Persoalannya sekarang ialah bagaimana caranya supaya kita dapat menjalin hubungan baik kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Jawapan yang pasti dan tegas ialah kita mesti menjaga hubungan baik kita dengan kedua-duanya sekaligus, yakni hubungan dengan Allah mestilah baik dan jujur, dan hubungan dengan manusia mestilah sempurna dan tidak pincang. Untuk mencapai tingkat ini, kita mestilah menjaga norma moral yang baik. Sebab itu kita perlu sekali mengetahui bagaimana seharusnya kita bersopan santun dalam hubungan kita dengan Allah Taala, supaya kita tidak dimurkainya. Berikut ialah beberapa cara untuk kita menjaga hubungan baik dengan Allah iaitu:

Beriman Kepada Allah. 
Pada dasarnya akhlak manusia kepada Allah ialah bahawa hendaklah manusia itu beriman kepada Allah yang bererti mengakui dengan lisan dan menyakini dengan hati bahawa Allah itu ADA dan bersifat dengan segala sifat-sifat yang baik dan mulia, dan tersisih dari segala sifat-sifat yang buruk dan hina. Kita harus menyakini, bahawa di alam ini ada satu kekuatan tunggal yang tersembunyi yang dapat menggerakkan dan mengatur seluruh hal-ehwal alam ini. Kekuatan yang tersembunyi itu ialah kekuatan Allah yang Mutlak, kekuatan Tuhan sru sekalian alam.
  
Beribadah dan Mengabdi Diri kepada Allah.
Beriman kepada Allah tidak cukup hanya sekadar mempercayai akan adanya Allah sahaja, melainkan sekaligus harus diikuti dengan beribadah dan mengabdi diri kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari yang realiti dan semestinya berupa: Diamalkannya segala perintah Allah dan dijauhinya segala larangan Allah. Dan semua ini dikerjakannya dengan tulus ikhlas, smata-mata hanya kerana Allah sahaja.
Ini bermakna orang yang atheis, orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang derhaka dengan melakukan maksiat bererti ia tidak sopan kepada Allah. Kerana mereka telah membelakangi Allah yang telah mencipta mereka dan memberi segala macam kenikmatan untuk hidup di dunia ini.

Tidak Menyekutukan Allah.
Menyekutukan Allah dengan yang lain ialah membuat sekutu bagi Allah dalam kemutlakan kedudukannya sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tegasnya mempersekutukan Allah dengan yang lain, sama ada mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan, lalu dianggapnya tuhan yang disembahnya. Ataupun mengadakan lagi tuhan yang lain disamping Allah, Tuhan yang sebenarnya.
Perbuatan demikian disebut syirik dan orang yang melakukannya dinamakan musyrik. Syirik adalah dosa terbesar sekali disamping dosa-dosa yang lain di dalam Islam. Meski pun dosa-dosa itu terbagi antara yang besar dan yang kecil, namun semuanya ada cara-cara untuk memperolehi kemaafannya dari Allah Taala. Kecuali dosa besar syirik, maka dosa itu tiada terampun lagi apabila seseorang itu mati dalam syirik.

Takut Kepada Allah.
Semua manusia mestilah takut kepada Allah kerana takut kepada Alah ada nikmat padanya. Orang yang takut kepada Allah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah yang mengandungi kenikmatan hidup di dunia dan kebahagian hidup di akhirat. Kita harus takut kepada Allah kerana dua perkara;

       a)      Agama Islam memang mengajar kita supaya hendaknya takut kepada Allah dengan sebenar-benar                takut.
      b)      Allah Taala bukan hanya Maha Pengasih Maha Penyayang, suka mengampun dosa orang yang bersalah, tetapi Dia juga sangat keras siksaNya terhadap orang yang membuat dosa. Dia tetap akan menghukum siapa yang berani derhaka kepadaNya. Disamping Dia memberikan syurga, Dia juga mempunyai neraka.

Cinta Kepada Allah.
Apabila manusia benar-benar takut kepada Allah Taala, maka takwanya akan tumbuh hidup subur, yakni kepatuhannya terhadap perintah-perintah Allah dan kejauhannya dari larangan-larangan Allah akan jelas kelihatan dalam semua gerak-gerinya. Ketika itu hatinya akan sentiasa ingat kepada Allah dan cinta kepadaNya.
Ada pun keharusan untuk mencintai Allah itu adalah disebabkan oleh hal-hal yang berikut:

      a)      Agama Islam memang mengajar kita semua mencintai Allah bahkan juga mencintai RasulNya.
     b)     Kita tidak mungkin mengakui beragama Islam dengan baik dan sempurna kalau Allah dan RasulNya tidak      kita cintai dan kita sayangi.
    c)  Selain itu Allah memang Maha Pengasih Maha Penyayang, bagaimana pula kita sampai tidak mencintaiNya.  Tentu itu adalah pelik sekali.

Imam Ghazali pula menerangkan, bahawa tanda-tanda orang yang mencintai Allah ialah:
    a)     Orang yang selalu ingat akan mati, kerana hanya dengan mati si pencinta akan dapat bertemu dengan siapa yang dicintaiNya.
     b)      Orang yang selalu bersedia untuk berqurban kerana Allah, dan ingin mendekatkan dirinya Kepada Allah.
     c)      Orang yang selalu ingat kepada Tuhan, kerana mengingati Tuhan itu akan menyedari jiwanya.
   d)   Orang yang sentiasa mencintai kepada firman-firman Allah, yakni selalu membaca Al-Quran dan mengambil   pengiktibaran daripadanya.
     e)     Orang yang sentiasa mencintai Nabi Muhammad s.a.w. dan mengikut akhlak serta kelakuan beliau.
     f)       Orang yang suka beribadah kepada Allah, dan merasa ringan bila berbuat sesuatu ibadah kepadaNya.
    g)      Orang yang suka berbakti pada jalan Allah, dan membenci kaum kafir dan munafik.

 Rela dan Ikhlas Terhadap Qadhak dan Qadar Allah.
Kepercayaan kepada  Qadhak dan Qadar ini mengajarkan kita, bahawa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk yang menimpa diri kita sendiri dari bahaya dan bencana adalah dari kehendak dan takdir Allah Taala dan ketentuanNya. Segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Taala itu ada sebab dan hikmatnya, yang mana manusia tiada campur tangan dalam urusan itu.

Takdir apa pun, atau Qadhak dan Qadar apa pun yang ditentukan Allah buat kita, wajib kita menerimanya dengan rela hati dan ikhlas walaupun yang ditakdirkan untuk kita itu mungkin merugikan atau menyedihkan kita. Sebab sama ada kita menerimanya dengan baik atau tidak, namun takdir Allah itu tetap terjadi juga, dan tetap berlaku pada diri kita. Kita tidak ada jalan untuk membantahnya.

Bertaubat Kepada Allah
Orang yang bertaubat kepada Allah ialah orang yang kembali kepadaNya serta mematuhi perintahNya, yakni setelah dia membuat kederhakaan kepada Allah, lalu memohon kemaaafan dan kembali membetulkan dirinya dari kederhakaan itu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Manusia memang semestinya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahawa manusia sering melanggar perintah Allah dan menempuh laranganNya, sama ada dia sedar atau pun tidak. Kenyataan ini sudah ada dan sudah berlaku pada manusia sejak manusia pertama lagi iaitu nabi Adam a.s. Kerana itu kesalahan atau dosa adalah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia, walau bagaimanapun semangatnya dalam beragama. Bahkan manusia dipanggil manusia, ialah kerana Mahallul-Khatak Wan-Nisyan, yakni tempat berlakunya salah dan silap.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Semua anak Adam mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah mereka yang mahu bertaubat.” (Riwayat Termizi dan Ibnu Majah)

 Bersyukur Kepada Allah.
Bersyukur adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya kepada sekalian para hamba. Bersyukur menunjukkan rela atas takdir Allah Taala yang dikurniakan kepada seseorang hamba. Bersyukur itu bukan saja ditunjuk bila ada nikmat yang mewah daripada Allah, bahkan pada masa tidak dikurniakan nikmat pun harus bersyukur. Apatah lagi bila nikmat yang diterimanya ada tetapi tidak cukup, mestilah juga dia tidak melupakan bersyukur kepada Allah Taala. Itulah sifat mukmin yang sejati.

Tetapi yang sebenarnya erti syukur ialah, mempergunakan nikmat dan kurnia Allah yang berada di tangan kita sesuai dengan apa  yang dikehendaki dan disuruh oleh Tuhan yang memberikan kita nikmat dan kurnia itu. Atau pun boleh juga bersyukur itu diertikan dengan mempergunakan segala sesuatu pemberian dan kemewahan yang diberikan Allah kepada kita untuk dibelanjakan  kepada berbagai-bagai fungsinya yang wajar, sesuai dengan apa yang ditentukan olh Allah Taala.

Kesimpulan.

Akhlak setiap insan sehari-hari adalah berkaitan dengan amalan yang dilakukan sama ada baik atau sebaliknya dan akan dihitungkan pada hari akhirat kelak. Justeru, setiap insan diseru agar melakukan kebaikan dengan menambah pahala dan menebus dosa. Memelihara akhlak dan akidah merupakan langkah terbaik meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah s.w.t. Menjaga keperibadian atau akhlak merupakan tuntutan dalam Islam tidak kira sama ada akhlak sesama manusia, sesama makhluk lain dan juga akhlak dengan Allah s.w.t.

  
Rujukan.

1-      Harun Arrasyid Hj Tuskan, (2003) Akhlak Harian Setiap Muslim. Kuala Lumpur,
Al-Hidayah Publishers.


2-      Humaidi Tatapangarsa(Drs.), (1997) Akhlak Yang Mulia. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.