Selasa, September 15, 2009

terjemahan hadis qudsi.

Dari Abu Hurairah rodiallahu anhu, dari Rasulullah S.A.W Firman Allah:

Aku telah membahagikan Al-Fatihah kepada dua bahagian, separuhnya untukKu dan separuhnya lagi untuk hambaKu dan untuk hambaKu apa sahaja yang dipohonkan kepadaKu.
Apabila hamba itu berkata: Alhamdulillahi Robbil a'lamin,
Allah menjawab: HambaKu memujiKu.

Apabila hamba itu berkata: Ar-Rohmanir Rohim,
Allah menjawab: HambaKu memberi sanjungan kepadaKu.

Apabila hamba itu berkata: Maliki yaumiddin,
Allah menjawab: HambaKu telah mengagung-agungkanKu.

Dan apabila hamba itu berkata: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Allah menjawab: Ini diantara hambaKu dengan Aku dan untuk hambaKu apa sahaja yang dipohonkan kepadaku.

Apabila hamba itu berkata: Ihdinas sirotol mustaqim, sirotol lazina an'amta a'laihim ghoiril maghdhu bi a'laihim waladhdholin,
Allah menjawab: Ini untuk hambaKu dan untuk hambaKu apa sahaja yang dipohonkan kepadaKu.

Sekian.