Khamis, September 22, 2011

Bapa Saudara dan Ibu Saudara Nabi Muhammad s.a.w.

Antara bapa saudara dan ibu saudara Nabi s.a.w. ialah:

1- Al-Harith bin Abdul Mutalib

2- Muqawwam bin Abdul Mutalib

3- Zubair bin Abdul Mutalib

4- Hamzah bin Abdul Mutalib

5- Al-Abbas bin Abdul Mutalib

6- Abu Talib bin Abdul Mutalib

7- Abu Lahab bin Abdul Mutalib

8- Abdul Ka’bah bin Abdul Mutalib

9- Hijl bin Abdul Mutalib

10- Dzirar bin Abdul Mutalib

11- Ghaidaq bin Abdul Mutalib

12- Sofiyah binti Abdul Mutalib

13- Atikah binti Abdul Mutalib

14- Arwa binti Abdul Mutalib

15- Umaimah binti Abdul Mutalib

16- Barrah binti Abdul Mutalib

17- Ummi Hakim Al-Bidha binti Abdul Mutalib

Antara mereka yang sempat memeluk Islam ialah Saiyidina Hamzah, Saiyidina Abbas dan Saiyidatina Sofiyah.